BONO 10 JOVE

Fins als 30 anys d'edat inclusivament, els teus viatges en TRAM d’Alacant per un 15% menys

BONO 10 JOVE

Què és el Bono 10 JOVE?

És una targeta personalitzada de FGV per a les persones que tenen fins a 30 anys d'edat (inclusivament), que aplica una bonificació del 15% en el Bono 10, el títol de transport del TRAM d’Alacant que et permet realitzar 10 viatges per la combinació zonal triada (excepte la Zona A Metropolitana) . No pots carregar en esta targeta els altres títols de FGV ni d'altres operadors.

El quadro de preus i descomptes resultants amb el Bono 10 JOVE és el següent:

Zones Import inicial Descompte 15% JOVE
1 zona (excepte Zona A) 7,60 € 6,45 €
2 zones 14,00 € 11,90 €
3 zones 21,00 € 17,85 €
4 zones 27,20 € 23,15 €
5 zones 33,90 € 28,85 €
6 zones 40,05 € 34,05 €

Com es pot obtindre el Bono 10 JOVE?

Pots obtindre la targeta personalitzada en les estacions servides del TRAM d’Alacant, presentant el model normalitzat acompanyat d'una fotografia actual grandària carnet i fotocòpia del DNI, permís de conduir, NIE, passaport original en vigor, Llibre de Família (per als menors de 14 anys) o Carnet Jove de la Generalitat (acompanyat de DNI o equivalent). El seu cost d'emissió és el mateix de la resta de targetes personalitzades de FGV, actualment 4,00 €.

Una vegada emesa la targeta personalitzada, la primera càrrega del Bono 10 amb el descompte es pot realitzar en qualsevol taquilla del TRAM. Les posteriors recàrregues pots efectuar-les en les màquines de venda automàtica i la resta de canals que s'habiliten.

Quin termini de validesa té el Bono 10 JOVE?

Les targetes caduquen als cinc anys des de la seua emissió o fins que complisques els 31 anys, si el termini és inferior. Des d'eixe moment no podràs recarregar el Bono 10, encara que podràs seguir validant-lo fins a esgotar el seu saldo. Quan caduque la targeta, has de sol·licitar una nova, pel mateix període, sempre que continues complint els requisits per a ser-ne titular.

Qui pot utilitzar la targeta?

La targeta només pot ser utilitzada per la persona titular, sense possibilitat de compartir el seu ús amb possibles acompanyants. Els agents de FGV podran requerir-te el document oficial que t'identifique com titular de la targeta personalitzada. En cas d'ús fraudulent, la targeta serà retirada i perdràs el saldo que hi tingues carregat, per la qual cosa hauràs de sol·licitar l'emissió d'una nova targeta.

Com s'aplica el descompte específic per a les famílies nombroses i monoparentals en el Bono 10 JOVE?

Si posseïxes el carnet de família nombrosa o monoparental expedit per la Generalitat, pots sol·licitar el Bono 10 JOVE específic amb la bonificació suplementària del 20% per a les famílies nombroses/monoparentals generals i 50% famílies nombroses/monoparentals especials (que s'acumularà al 15% d'esta targeta), en les estacions servides del TRAM d’Alacant.

Per a això, quan sol·licites la targeta Bono 10 JOVE has d'acompanyar a més la documentació exigida per a acreditar la pertinença a la família nombrosa o monoparental. En este cas, el Bono 10 JOVE de família nombrosa o monoparental serà vàlid fins a la data de caducitat que s'indica en el document de la Conselleria competent en matèria de família o la data de caducitat del suport. Una vegada transcorregut el període de validesa de la targeta, hauràs de reactivar-la en una estació servida del TRAM d’Alacant, amb la mateixa documentació requerida per a la seua obtenció i per idèntic període. La reactivació té un cost de 2,00 €.