Visita els parcs temàtics de Benidorm

Durant els períodes d’obertura dels parcs temàtics de Benidorm, TRAM d’Alacant ofereix la possibilitat d’adquirir entrades en les seues estacions en les quals s’inclou el transport a aquestes instal·lacions.

Aquesta promoció inclou els parcs de Terra Natura, Aqua Natura, AqualandiaMundomar i Terra Mítica

Amb aquesta iniciativa, totes aquelles persones que adquirisquen l’entrada d’un d’aquests parcs en les taquilles assistides de qualsevol de les estacions del TRAM d´Alacant, entre Alacant i Dénia, poden realitzar, amb el preu establit a cada entrada, el viatge d’anada i volta amb tren, així com el desplaçament fins al parc amb autobús.

La promoció inclou el desplaçament als trens i tramvies del TRAM d’Alacant fins a l’estació de Benidorm, que connecta amb la Línia 1 fins a Luceros i amb la Línia 9 fins a Dénia, així com l’enllaç amb l’autobús urbà que porta als recintes d’oci i posterior retorn.

Per a accedir als parcs les persones usuàries del TRAM d’Alacant han d’enllaçar amb la Línia 01 d’autobusos urbans de Benidorm, al costat de la pròpia estació del tren. L’horari d’aquests autobusos es pot consultar en les pròpies parades.

Aquesta promoció únicament és vàlida durant els períodes d’obertura dels parcs.