Noticia

TRAM d’Alacant va recollir 1.297 objectes perduts en 2020

Les persones usuàries perden una mitjana de 4 articles al dia, sobretot: carteres, moneders, targetes de transport i documentació

El protocol d'actuació aconsegueix que propietaris i propietàries recuperen el 35,9% dels seus estris, que és immediat si es tracta d'objectes de valor

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) va recollir durant l'any passat un total de 1.297 objectes perduts per les persones usuàries de TRAM d’Alacant. Aquestes dades suposen que s'obliden 4 objectes de mitjana al dia i 108 per mes, que són guardats com a mínim un mes en les estacions on es custodien i un mes més en el magatzem d'objectes perduts de l'estació de Luceros. Transcorregut aquest període de temps, i si els seus propietaris i propietàries no ho han reclamat, s'entreguen a la Policia Local d'Alacant.

La incidència de la COVID-19 en la restricció de mobilitat i confinament dels viatgers i viatgeres de TRAM d' Alacant ha tingut la lògica translació en la pèrdua d'objectes, atés que en 2020 s'ha produït un descens en l'oblit d'articles; en 2019 van ser 1.757 els articles trobats en la xarxa de FGV a la província d'Alacant.

Els objectes que més apareixen als trens i tramvies d'Alacant i la seua àrea metropolitana són, per ordre: carteres i moneders; targetes de transport; documentació (DNI, passaports, permís de conduir, targeta sanitària…); motxilles; telèfons mòbils; claus; ulleres i/o fundes; bosses; carpetes; i paraigua.

Seguint amb la divisió per èpoques, els mesos en què més articles es van extraviar van ser juliol (338), gener (216) i desembre (213). Si més no objectes es van perdre va ser a l'abril (5), maig (26), època del confinament, i juny (105).

Gràcies als protocols establits per FGV per a la gestió i custòdia d'objectes perduts, la recuperació d'un objecte per part del seu amo o propietària durant el període que està registrat en FGV es xifra en un 35,9%, i el percentatge restant és entregat a la Policia Local d'Alacant o traslladat a un punt verd o de reciclatge, si es tracta d'objectes en evident estat de desgast o deterioració.
Quant al temps que es tarda a recuperar un article, varia si existeix algun element identificatiu o el client o la clienta el reclama; si és així, especialment quan es tracta d'un objecte de valor, se sol retirar fins i tot la mateixa jornada de la seua pèrdua.

Procediment a seguir
Les estacions ateses amb personal de FGV són els punts de lliurament i de recollida per part de les persones usuàries en una primera fase, abans de ser traslladats a la seu central en l'estació de Luceros.

Transcorregut un mes, els objectes són recollits i portats al magatzem d'objectes perduts de l'estació de Luceros per a intentar localitzar a les propietaris i propietàries, donar de baixa per al seu reciclatge segons el seu estat o bé entregar-los a l'Oficina d'Objectes Perduts d'Alacant transcorregut un altre mes.

Els documents oficials (DNI, passaports, etcètera), són entregats a la Policia en la major brevetat per a intentar localitzar al seu propietari o propietària. Les targetes bancàries són destruïdes a fi de no ser manipulades, evitant riscos innecessaris. Per a la resta d'objectes que permeten localitzar al seu propietari, es realitzen seguiments i xicotetes investigacions per part del personal d'Atenció al Client amb la finalitat d'entregar-los.

Objectes sorprenents


A més de la pèrdua d'objectes habituals, com els citats anteriorment, crida l'atenció una sèrie d'articles que costa creure que les persones usuaris s'obliden, com: aspiradores, pals de billar, una canya de pescar, bicicletes, crosses, carros de bebé o de compres, cascos de moto, radiografies i informes mèdics, ombrel·les, plaques vitroceràmiques i fins a un dron.