Noticia

FGV instal·larà una nova via de maniobra entre les estacions de Luceros i Mercado del TRAM d'Alacant

El pressupost d'adjudicació ascendeix a 1.462.136,86 euros, IVA inclòs

Aquesta actuació permetrà millorar les condicions de maniobra dels trens i tramvies que circulen per aquest traçat subterrani 

 

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) instal·larà una nova via de maniobra entre les estacions de Luceros i Mercado del TRAM d'Alacant, que permetrà millorar la capacitat de maniobra dels trens i tramvies que circulen pel traçat subterrani de la xarxa. 

 
L'empresa pública ha adjudicat a l'empresa VIALOBRA, S.L. la redacció del projecte i execució de les obres per a la instal·lació de la via de maniobra entre les estacions de Luceros y Mercado del TRAM d'Alacant. El pressupost ascendeix a 1.462.136,86 euros, IVA inclòs.
 
Juntament amb la millora de la capacitat de maniobra en el tram subterrani pel qual circulen les Línies 1, 2, 3 i 4, aquesta intervenció afavoreix la regularitat del servei, ja que es redueixen els efectes de possibles incidències sobre el conjunt de trens i tramvies en circulació. 
 
Actualment, l'estació de Luceros disposa de tan sols dues vies en servei, sent totes dues necessàries per a complir amb les freqüències establides, encara que únicament la via 1 està condicionada per a l'eixida de vehicles, quedant l'altra per a l'execució de maniobres. 
 
Aquesta situació obliga a la realització contínua de maniobres per a adequar a cada moment el material mòbil corresponent a cada línia, apartar les unitats sobrants i deixar la via d'andana lliure fins a la seua hora d'eixida.
 
Treballs previstos
 
Les obres recollides en el projecte bàsic són les necessàries per a dur a terme la implantació de la nova via de maniobra, amb obres en la superestructura de via, en el drenatge de la plataforma, en la catenària i en el sistema de ventilació del túnel existent entre Luceros y Mercado
 
A més d'aqueixes actuacions, és necessari dur a terme una altra sèrie de treballs que afecten els enclavaments, agulles i modificacions sobre els sistemes de senyalització, comunicacions i seguretat ja instal·lats.