Com a prevenció davant el Coronavirus, es desaconsella viatjar si no és per raons inajornables.