Locals comercials

Les estacions no són un mer lloc de pas. TRAM d’Alacant ha dotat de servicis auxiliars que ajuden a aconseguir un ambient més amable, humà i facen que el temps d’espera siga més agradable. Per a això disposa de locals comercials i certes màquines de serveis (fotografia, caixer automàtic…).

Espais comercials disponibles i en valoració en TRAM d’Alacant (1)

Ubicació Dimensions Cànon mensual / Estat
Olla de Altea 150 m2 + terrassa 450 €
Calp 17 m2 + terrassa 415 €

(1) Serà a càrrec de l’adjudicatari la realització de les obres de condicionament, millora i conservació del local i la contractació de les escomeses dels serveis de subministraments (aigua, llum, telèfon, etc) que siguen necessaris per a l’explotació del negoci. Igualment haurà d’obtenir les autoritzacions i permisos per a l’explotació de l’activitat i realització de les obres abans citades (plegue clàusules administratives i tècniques Exp. 20/038).

Plec de condicions per a l’autorització d’ocupació temporal d’espais en les estacions i centres de treball de TRAM d’Alacant per a l’explotació de màquines automàtiques (Expedient 01SIA- ALC/2023)

Ubicació Dimensions Cànon Duració Termini de presentació Contacte
Estacions i centres de treball de TRAM d’Alacant Veure plec Veure plec per un període màxim de 10 anys (5 anys inicials més 5 prorrogues anuals) Del 17 d’abril fins al 31 de maig a les 14:00 hores. ingresosaccesorios.ali@fgv.es

Descarrega en aquest enllaç el Plec de condicions per a l’autorització d’ocupació temporal d’espais en les estacions i centres de treball de TRAM d’Alacant per a l’explotació de màquines automàtiques.

Espais comercials ocupats en TRAM d’Alacant

Ubicació Tipus de negoci Dimensions Data de venciment
L’Alfàs del Pí Bar cafeteria 170 m2 + terrassa 16/06/2023
Altea Bar cafeteria 42 m2 + terrassa 17/04/2023
Muchavista Bar cafeteria 105 m2 + terrassa 31/12/2023
Benidorm Cafeteria 74 m2 01/08/2027
El Campello Bar cafeteria 120 m2 + terrassa 27/06/2023
Dénia Bar cafeteria Zona delimitada en planta baixa estació + terrassa frontal 01/10/2025
La Marina – Alicante Bar cafeteria 78 m2 + terrassa 11/07/2025

Tràmits

El dia 1 d’abril de 2020 es va publicar la licitació dels locals comercials en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Pot trobar les condicions i el plec en aquest enllaç.

Per als locals ocupats es podrà presentar oferta fins a tres mesos abans de la data de venciment del contracte actual.

Si necessita informació addicional pot enviar un correu a aquesta adreça.