Les nostres tarifes

+ Informació en aquest enllaç sobre la reducció parcial temporal del 50% fins al 31 de juliol de 2024.

Títols propis de TRAM d’Alacant

 
 

1 zona

B – C – T1 – T2

2 zones

AB – BC

3 zones

ABC

Senzill 1,45 € 2,80 € 3,90 €
Anada i Tornada 2,50 € 4,80 € 6,65 €
Bono 10 8,00 € 12,00 € 20,00 €

Bono 10 Jove

6,80 € 10,20 € 17,00 €
Bono 30 22,80 € 34,20 € 57,00 €
24 h 8,00 €
Col·lectiu¹ 0,80 € 1,20 € 2,00 €
Gent Major Mensual 9,70 €
Gent Major Anual 87,30 €
Mobilitat Mensual 9,70 €
Mobilitat Anual 87,30 €

¹ La tarifa indicada és per viatge.

Per a acollir-se a les reduccions establides per a Pensionista, Família Nombrosa, Monoparental i Educadora, així com per a obtenir els títols Gent Major i Mobilitat, és necessari estar en possessió d’una targeta personalitzada emesa per FGV. Aquesta targeta es pot sol·licitar, presentant la documentació requerida en cada cas, en les nostres estacions ateses i en el Punt del Client de Luceros i el seu cost és de 4 €. Les targetes no personalitzades tindran un cost de 2 €.

Tarifa de reactivación

Tipus de suport

Tarifa

Reactivació

TSC anònima de cartó 1,00 €
TSC anònima PVC i TSC personalitzada PVC específica per a pensionista / Major de 65 anys 2,00 €
Resta de TSC personalitzades PVC 4,00 € 2,00 € ¹

¹ La reactivació només es requereix en els següents suports personalitzats específics en el TRAM d’Alacant: suport per a allotjar títols d’acords i suports per a aplicar reduccions per família nombrosa / monoparental o per família acollidora.

Si desitges conèixer quina és la teua zona tarifària consulta el Plànol Zonal 

Bonificacions

Els xiquets i xiquetes menors de 10 anys poden viatjar gratuïtament acompanyats i acompanyades d’una persona major d’edat proveïda de títol de transport d’FGV vàlid, amb un màxim de dos per cada persona adulta, la qual haurà de portar el document oficial que acredite l’edat d’els/les menors.

Podrà viatjar gratuïtament la persona que assistisca en el seu desplaçament a una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 64% que viatge amb un títol de transport validat i requerisca d’assistència en el seu desplaçament.

Consulta informació sobre altres descomptes per a grups, pensionistes, famílies nombroses, monoparentals, acollidores i educadores en aquest enllaç >>>

Títols del TAM

El sistema TAM d’Alacant està configurat per les següents xarxes de transport públic:

  • Xarxa de transport urbà del municipi d’Alacant.
  • Xarxa de transport interurbà per carretera entre els municipis d’Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Sant Joan d’Alacant, El Campello i Mutxamel.
  • Xarxa de TRAM d’Alacant, exclusivament la seua zona A, que inclou la totalitat de parades de les Línies 2, 3, 4 i 5 i les parades de la Línia 1 des de Luceros fins a Poble Espanyol (ambdues inclusivament).

En el sistema TAM s’aplicaran les següents condicions particulars en els títols de transport de la Generalitat:

  • Els títols de transport integrats del sistema TAM permetran efectuar un transbord sempre que no hagen transcorregut 60 minuts des de la primera validació, amb l’excepció del bitllet senzill que no admet transbords. Als efectes, no computarà com a transbord els canvis de vehicle entre dues línies de la xarxa del TRAM d’Alacant dins de la zona A.

Títols i tarifes del sistema TAM (Zona A)

 
 

1 zona

A

Senzill 1,45 €
Bono Móbilis Multiviatge
8,70 €
Bono Móbilis Jove 21,20 €
Bono Móbilis Escolar 16,50 €
Bono 30 dies
40,00 €
Bono Ruta 4/30 15,00 €

Títol de regularització

El títol de regularització és aplicable a les persones usuàries desproveïdes de títol de transport vàlid.

Les persones usuàries que siguen sorpreses sense títol de transport vàlid a l’interior de les instal·lacions a les quals s’accedisca mitjançant validació o viatjant o havent viatjat en els vehicles de transport, hauran d’adquirir un títol de regularització del viatge per a formalitzar el corresponent contracte de transport, mitjançant l’abonament de la tarifa establida, d’acord amb el que es disposa en l’article 19.1 de la Llei 6/2011, d’1 d’abril, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana en relació amb l’indicat en l’article 103.6 d’aquesta, i això amb independència d’altres despeses i de les sancions administratives o d’una altra índole que legal o judicialment que s’establisquen.

Als efectes anteriors, la validesa d’un títol de transport vindrà determinada, a més de per la seua corresponent validació, per l’adequació del seu ús als àmbits modal, zonal, temporal, material i personal que posseeix i, en els casos que procedisca, a la utilització del suport pel seu titular.

 

Tarifes aplicables en la xarxa de TRAM d’Alacant a partir del 17 de juny de 2022. Els títols amb tarifa anterior a aquesta data caduquen el 31 de desembre de 2022 excepte els títols Gent Major Anual i Mobilitat Anual que mantindran la seua vigència fins al seu període de validesa.

 

Si desitges conèixer quina és la teua zona tarifària consulta el Plànol Zonal.

Accés a les tarifes en PDF >>>